1. Ерөнхий шаардлага
2. Багт тавигдах шаардлага
3. Тэмцээний явагдах зарчим
4. Тэмцээний үнэлгээ
5. Анхаарах зүйлс